topMenu
 

Financieel overzicht 2015

Financiële verantwoording  2015
Inkomsten:                                                           Uitgaven:
Huisvesting              €        514,05            Huisvesting  €   5.483,19
Organisatie              €        571,28            Organisatie  €   9.144,75    
Activiteiten               €                                Activiteiten  €   3.696,04
Opbrengsten
bezoekers                €   25.981,88
Subsidie gemeente  €     4.627,00
 
Totaal                       €   31.694,21                                € 18.323,98         
 
 
Saldo Kas per 1-1      €      747,79            Saldo Kas per 31-12    €    1.145,65
Saldo Bank per 1-1    € 13.033,78            Saldo Bank per 31-12  €  21.932,15

 

Bestemmingsreserve voor uitbreiding ontvangstgebouw     €   40.000,-
 
bottomMenu