topMenu
 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015.

 

  1. Algemeen.

 Als motto voor  het jaar 2015 kozen we voor: “Na  jaren van plannen maken, nu weer de hamer in de hand en de spijker op zijn kop”.

 Dat motto sloeg uiteraard vooral op de zo gewenste wijziging van het bestemmingsplan, waardoor lang gekoesterde uitbreidingsplannen gerealiseerd zouden kunnen worden.

Die wijziging werd in 2015 gerealiseerd en daarna konden de noodzakelijke plannen worden gemaakt. Die plannen hadden vooral betrekking op 2 projecten:

  1.  uitbreiding van het ontvangst- en expositiegebouw (toiletten, keuken en berging) en
  2.  herbouw van de enkele jaren geleden gedemonteerde schaapskooi uit de Engbertsdijksvenen.

De balans van het museumjaar 2015 kort geformuleerd:

- De stichting kende mede door het zuinige beleid een financieel gezonde basis. Er is reeds een aantal jaren een   bestemmingsreserve opgebouwd, waardoor het hopelijk mogelijk zal zijn de hierboven genoemde projecten  grotendeels zelf te financieren.

- In 2015 trok het Veenmuseum ruim 12.000 bezoekers. Daarmee bleef het bezoekersaantal constant in vergelijking  met 2014.

-De bezoekers hadden zonder uitzondering een grote waardering voor het museum. Dat  blijkt uit de mondelinge  reacties van de bezoekers en de reacties in het gastenboek (“ Knap dat jullie de geschiedenis van de vervening in  N.O.  Overijssel zo hebben bewaard en levend gehouden en dat jullie het museum op zo’n originele en informele  manier door gemotiveerde en deskundige vrijwilligers draaiende houden”).

 Die waardering maakten de bezoekers ook duidelijk door nog steeds voldoende vrije giften te schenken om het    museum in stand te houden. Daardoor  is het niet noodzakelijk met een vaste toegangsprijs te werken, hetgeen  zeer gewaardeerd wordt door bezoekers  (“Waar tref je dat nog aan in een museum in Nederland?”)

- Het aantal vrijwilligers bedroeg in 2015 ruim 65 ; een toename met 7 personen, terwijl 3 personen hun inzet voor  het museum hebben stopgezet (redenen: te hoge leeftijd of andere persoonlijke omstandigheden).

- De samenstelling van het bestuur veranderde niet in 2015.

- Er werd (noodzakelijk) flink geïnvesteerd in onderhoud van gebouwen en materialen en gereedschappen.

De strategische koers van een informele uitstraling, gekoppeld aam een plezierige en correcte behandeling van de  bezoekers, zonder commerciële bijproducten (geen patat, ijs en bier) werkt goed en maakt het mogelijk het museum in  stand te houden met de vrije giften van de bezoekers.

Onze conclusie: het is het Veenmuseum Vriezenveenseveld in 2015 gelukt de  zeer  gewaardeerde plaats  in het  aanbod van erfgoedmusea in het oosten van het land te behouden., waar de bezoekers veel veenherinneringen uit  hun leven tot ongeveer 1950 ophalen.

 Westerhaar- Vriezenveensewijk, 7 maaart 2016,

De voorzitter:             P.P.J.T.M. Seelen

De secretaris:              H.M. Santman

De penningmeester:    H.Prins

  1. De hoofddoelstelling van de Stichting Veenmuseum Vriezenveenseveld.        

Bezoekers van dit uniek gelegen, kleinschalige buitenmuseum worden door vrijwilligers op onderhoudende wijze en in een informele en niet commerciële sfeer in contact gebracht met het leven, wonen en werken in de tijd van de grote verveningvan Noord-Twente (± 1850 tot ± 1950).

Museumseizoen:

Het Veenmuseum Vriezenveenseveld is jaarlijks geopend tussen 1 april en 1 november. Dit heeft vooral te maken met de weersomstandigheden in de winter en de terreinomstandigheden die dan te slecht zijn om de bezoekers goed te kunnen ontvangen. In uitzonderingsgevallen worden in die periode groepen (op afspraak) ontvangen.

In de winterperiode maken twee groepen hobbyisten gebruik van de expositieruimte voor hun activiteiten op het gebied van stoelenmatten en wilgentenen vlechten.

Op welke bezoekers richt het museum zich?

Personen van alle leeftijden die zich al dan niet met hulp van anderen kunnen bewegen in het museum. In de dagelijkse praktijk betekent dat personen van ± 1 jaar tot 100 jaar, als individu of deel uitmakend van een groep (familie, klas, vereniging o.i.d.)

Vanwege het karakter van het museumterrein (een oud veengebied) is het museum niet geschikt voor ernstig in hun beweging beperkte personen. Bezoekers die in staat zijn gebruik te maken van het veentreintje, kunnen daarmee over het museumterrein worden vervoerd.

 3. Activiteiten voor bezoekers in 2015.

Algemene activiteiten:

- openstellen van het museum voor bezichtiging,

- rondleidingen geven over het ontstaan en de groei van veen, het turfgraven en het leven in de Veenstreek

- een rit maken met het veentreintje over het museumterrein, met bezichtiging van een aantal ingerichte oude veenhutten een winkeltje en een boerderij.

 Openingstijden:

In 2015  was het museum (zonder afspraak vooraf) geopend op:

- dinsdag t/m donderdag van 9 – 15.00 uur

- zondag van 13.00 – 16.30 uur. Verblijfsrecreanten komen vooral op deze dagen het museum bezoeken.

Op alle andere dagen en tijden (uitgezonderd de zondagochtend) kan het museum na afspraak vooraf bezocht worden door groepen vanaf 15 personen.

 Specifieke activiteiten:

- bezoeken van schoolgroepen.(peuterspeelzalen tot en met voortgezet onderwijs). Ruim 30 schoolgroepen uit de gemeente Twenterand en omliggende gemeenten met ruim 7000 leerlingen en begeleiders brachten een bezoek aan het Veenmuseum. Veel schoolkinderen kwamen na zo’n groepsbezoek later in het seizoen terug met hun ouders. Groepen leerlingen van het Canisiuscollege uit Tubbergen en het Noordik uit Vriezenveen komen jaarlijks bij het museum op bezoek

- daarnaast kwamen er groepen van kinderdagcentra, centra voor dagopvang van gehandicapten  en dagopvang voor ouderen. Voor deze bezoekers vormt de rit met het veentreintje één van de  hoogtepunten. Als de weersomstandigheden dan ook nog meewerken is een dergelijk bezoek onvergetelijk

- de bezoeken door familiegroepen en bedrijfsuitjes liepen ook in het verslagjaar weer goed.

Ongeveer 55 groepen bezochten het Veenmuseum en haalden nostalgische gevoelens op. Eén bezoeker vierde zijn tachtigste verjaardag met familie en kennissen door middel van vier bezoeken aan het museum (“Ik kan al die mensen thuis niet ontvangen en dit is een uitstekende gelegenheid in combinatie met een etentje in een horecagelegenheid in de buurt”)

- ook dit jaar werden er in het museum regelmatig bruidsreportages gemaakt, met de veenhutten en het treintje als achtergrond.  Als trouwlocatie is het museum ook weer gebruikt

- veel individuele bezoekers zijn gasten van de campings en bungalowparken uit de buurt en streekbewoners die een binding hebben met de veenhistorie. Opvallend was dat in de schoolvakanties veel opa’s en oma’s met hun kleinkinderen het museum bezochten (“ nou zullen wij eens laten zien hoe wij vroeger leefden en wat voor werk opa deed”). Regelmatig maakten kinderen naar aanleiding van het museumbezoek met hulp van ons materiaal een spreekbeurt of werkstuk voor school.

Op grond van het gastenboek kunnen we vaststellen dat ongeveer 35% van de bezoekers afkomstig is uit de gemeente Twenterand, 30% uit de regio en 30% uit andere delen van Nederland  (van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Noord Groningen). Ongeveer 5 % komt uit het buitenland (Duitsland, België, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Frankrijk, Engeland).  Getuige het gastenboek zijn de individuele bezoekers vooral ook enthousiast over de informele werkwijze en het persoonlijke gezellige contact met de vrijwilligers van het museum. “Houd het als je blieft zo informeel en gezellig en maak er geen commercieel pretpark van” zo schreef één van de bezoekers en deed € 20,- vrije gft in de pot voor het bezoek van zijn vrouw en hem.

 4. Bijzondere activiteiten voor bezoekers in 2015.

- de jaarlijkse open dag: “Levend Veenmuseum” op Hemelvaartsdag trok dit jaar, ook vanwege het goede weer,  meer bezoekers. Ruim 3200 bezoekers genoten van de vele activiteiten op het museumterrein

- eind augustus werd voor de derde keer in successie een tractordag gehouden voor de liefhebbers van oude tractoren en stationaire motoren.. ± 650 bezoekers bezochten deze activiteit en genoten van de nostalgische  geluiden en aanblik van de oude tractoren

- op 30 december werd voor de negende keer de traditionele winterwandeling gehouden.Er waren vier aantrekkelijke wandelroutes van verschillende lengte uitgezet in de buurt van het Veenmuseum en bij terugkomst kon men genieten van warme chocolademelk en/of snert. Ruim 400 deelnemers grepen deze gelegenheid aan even “uit te buiken” tussen de kerst en oud en nieuw

- in samenwerking met tourist informatie Twenterand en StaatsBosBeheer werden met als vertrekpunt het Veenmuseum, vijf wandelingen op zondagmiddagen georganiseerd in de Engbertsdijksvenen en 4 vier wildspotwandelingen op de woensdagavond, onder leiding van deskundige gidsen. De belangstelling daarvoor was dit jaar duidelijk minder. Ruim 140 deelnemers hebben het mooie gebied kunnen bekijken. Er blijkt minder behoefte te zijn aan begeleide wandelingen

- de leden van het college van b. en w. en de gemeenteraad kwamen op bezoek in het kader van de z.g. “raadstour”.  Zij werden ontvangen en rondgeleid en kregen een knapzaklunch aangeboden.

 5.  Vrijwilligers en medewerkers.

- in 2015 waren 65 vrijwilligers betrokken bij de werkzaamheden om  het Veenmuseum in goede staat te houden (onderhoud gebouwen en materialen en  terreinonderhoud). Een groot aantal van hen is ook inzetbaar bij het ontvangen en rondleiden van de bezoekers. Een paar oudere vrijwilligers voelden zich vanwege hun lichamelijke conditie en leeftijd niet meer in staat inzet te leveren voor het Veenmuseum en zijn gestopt met hun werkzaamheden voor het museum. Zeven vrijwilligers meldden zich aan voor onderhoudswerk en zij zijn gemiddeld twee dagdelen per week in het museum actief.

Daarnaast waren in het verslagjaar nog 2  medewerkers actief,  die via de gemeentelijke

sociale dienst en detachering vanuit de sociale werkvoorziening werkzaamheden verrichtten bij het museum. Naast de hiervoor genoemde medewerkers waren er in 2015 een drietal

z.g. “taakstraffers” actief om hun taakstraf bij het Veenmuseum uit te voeren.

 6.. Overige werkzaamheden.

- ook in de winterperiode van 2014-2015 heeft het Veenmuseum onderdak geboden aan het Gildeproject dat aan liefhebbers de mogelijkheid biedt  te leren stoelenmatten, riet-  en wilgentenenvlechten. Regelmatig schuiven geïnteresseerde bezoekers van het museum aan bij één van deze groepen om de kunst af te kijken.

- samenwerking met de buren. Met de vereniging Veenschap werd in het verslagjaar plezierig en productief samengewerkt. De schaapskudde van de vereniging hielp regelmatig delen van het museumterrein kort te houden en die levende have vormde voor de museumbezoekers een extra attractie op bijvoorbeeld Hemelvaartsdag. Er bestaan plannen om de gedemonteerde schaapskooi uit de Engbertsdijksvenen in samenwerking met de vereniging Veenschap weer op te bouwen o.a. als onderdak voor hun schaapskudde.

 - de website van het Veenmuseum werd in het verslagjaar regelmatig ververst en werd goed bezocht: ruim 50.000 hits van bezoekers van de site werden geteld. Daarnaast is het Veenmuseum actief op Facebook voor de “ breaking news” berichten. De waardering daarvoor is goed. De vaste volgers kunnen op die manier de actuele ontwikkelingen in het museum volgen

 7.  Organisatie.

Het stichtingsbestuur vergaderde  in het verslagjaar tien maal om het beleid te bepalen en de uitvoering daarvan te bewaken. Met de vrijwilligers werd tweemaal in dat jaar vergaderd, naast uiteraard de incidentele individuele contacten met hen.

Bestuursleden voerden deeltaken uit als: onderhouden van externe contacten met gemeente, collega-musea in de regio (Historisch Museum Vriezenveen, Kloostermuseum Sibculo), Staatsbosbeheer, Tourist Info Twenterand  en de tijdelijke overleggroep Engbertsdijksvenen (in verband met de plannen voor verhoging van de grondwaterstand) . Daarnaast werd medewerking verleend aan projectgroepen als die over de ruilverkaveling.

Voor de samenstelling van het bestuur: zie het einde van dit verslag.

Voor de zomervakantie werd de traditionele vrijwilligersavond gehouden.  Een gezellige bijeenkomst als kleine blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers.

8.  De voornemens voor 2016:

-  de openingstijden in 2016  blijven gelijk aan die van 2015.  Daarnaast blijft het mogelijk op afspraak buiten de openingstijden voor groepen een bezoek te plannen.

-  de bouwvergunningen worden aangevraagd voor de uitbreiding van de toiletvoorzieningen en de keuken in de expositieruimte, alsmede de herbouw van de schaapskooi  en we hopen met de realisatie daarvan te kunnen beginnen

Planning na 2016:

- bouw van drie “nieuwe” veenhutten

- bouw van een veldoven, waarin brood gebakken kan worden

- plannen maken voor de bouw van een schooltje en/of kerkje.

 We hopen ook in de komende verslagperiode op de welwillende medewerking te kunnen rekenen van allen die het Veenmuseum een warm hart toedragen en zo spoedig mogelijk een aanvang te kunnen maken met de uitvoering van deze zaken.

 Als motto voor  het jaar 2016 kiezen we dan ook voor: “Meer service voor de bezoekers door betere voorzieningen ”.

   9.  Het bestuur bestond op 31-12-2015 uit:

 Dhr. P. Seelen (voorzitter)             Dhr. M. Santman (secretaris)  

 Dhr. H. Prins (penningmeester)    Mevr. B. Hoeflaak

 Mevr. M. de Jager                         Mevr. H. v.d. Zee

 Dhr. J. Klinkhamer                         Dhr. J. Verra

 Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2016                  

Westerhaar- Vriezenveensewijk            

De voorzitter

P.P.J.T.M. Seelen

 

bottomMenu