Oonze taal hef hier een daalderse plekke!

Sagenfestival 2020

Joarlijks is er een Sagenfestival op oons buutnterrein, dat wie saam met Theater Turf organiseert. Ok dit joar wast wear een succes, ok deur et mooie wear!

Een sage is een traditioneel volksverhaal, dat zich ofspeult op een bekende plekke en op een bekend moment in de tied en is vake egreuid um een historische kern. De sage is meestal kotter dan een sprookie en giet over een bepaald volksgeleuf.

Voriger
Nächster

Deel dit bericht